pLVTH

價格:1000元

聯系方式:I47-825O-882O

買家導航

載體基本信息

出品公司: --
載體名稱: pLVTH
質粒類型: 哺乳動物細胞慢病毒表達載體
高拷貝/低拷貝: 高拷貝
啟動子: EF-1 alpha
克隆方法: 多克隆位點,限制性內切酶
載體大小: 11086 bp
5' 測序引物及序列: EF-1a Forward:   TCAAGCCTCAGACAGTGGTTC
3' 測序引物及序列: EGFP-N: CGTCGCCGTCCAGCTCGACCAG
載體標簽: C-EGFP
載體抗性: 氨芐
備注: 載體使用Stbl3感受態細胞擴增質粒,可以減少載體基因重組幾率。該載體已經被pLVTHM載體替代,pLVTHM載體允許shRNA的定向克隆。
產品目錄號: --
穩定性: /
組成型: --
病毒/非病毒: 慢病毒

載體質粒圖譜和多克隆位點信息

pLVTH載體圖譜


載體簡介

載體序列

LOCUS    pLVTH	11086 bp 	DNA   circular	SYN
DEFINITION pLVTH
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.vpiqnf.icu/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..11086
           /organism="pLVTH"
           /mol_type="other DNA"
   misc_feature  455..635
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   misc_feature  455..635
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  746..790
           /label="HIV-1_psi_pack"
   CDS       1178..2056
           /label="ORF frame 2"
   misc_feature  1300..1533
           /label="RRE"
   CDS       complement(1906..3039)
           /label="ORF frame 2"
   promoter    2129..3299
           /label="EF1a_promoter"
   misc_feature  3247..3267
           /label="EF1a_fwd_primer"
   misc_feature  3351..3366
           /label="cPPT"
   CDS       3554..4291
           /label="ORF frame 2"
   gene      3557..4270
           /label="EGFP"
           /gene="EGFP"
   misc_feature  complement(3599..3620)
           /label="EGFP_N_primer"
   misc_feature  3737..3766
           /label="Y66 (EGFP)"
   misc_feature  4207..4228
           /label="EGFP_C_primer"
   misc_feature  4346..4933
           /label="WPRE"
   CDS       complement(4431..4934)
           /label="ORF frame 3"
   CDS       4434..4994
           /label="ORF frame 3"
   misc_feature  5004..5019
           /label="cPPT"
   misc_feature  5004..5025
           /label="U3PPT"
   misc_feature  5086..5373
           /label="TRE"
   misc_feature  5534..5553
           /label="H1_primer"
   misc_feature  5648..5681
           /label="loxP"
   misc_feature  5701..5881
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   misc_feature  5701..5881
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  complement(5907..5924)
           /label="Sp6_primer"
   gene      6162..6425
           /label="tet (300 - 563)"
           /gene="tet (300 - 563)"
   misc_feature  complement(6214..6233)
           /label="pBRrevBam_primer"
   misc_feature  6566..6588
           /label="pGEX_3_primer"
   promoter    6747..6775
           /label="AmpR_promoter"
   gene      6817..7677
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"
   CDS       6817..7677
           /label="ORF frame 1"
   rep_origin   7832..8451
           /label="pBR322_origin"
   misc_feature  complement(8677..8697)
           /label="pBABE_3_primer"
   misc_feature  complement(8683..9136)
           /label="SV40_enhancer"
   promoter    8695..8963
           /label="SV40_promoter"
   rep_origin   8862..8939
           /label="SV40_origin"
   misc_feature  8924..8943
           /label="SV40pro_F_primer"
   misc_feature  10144..10159
           /label="SV40_int"
   misc_feature  10165..10212
           /label="SV40_3_splice"
   CDS       10289..10762
           /label="ORF frame 2"
   misc_feature  10340..10360
           /label="SV40 NLS"
   misc_feature  10346..10360
           /label="NLS"
   terminator   10788..10919
           /label="SV40_PA_terminator"
   misc_feature  10876..10895
           /label="EBV_rev_primer"
ORIGIN
  1 ttggaagggc taattcactc ccaaagaaga caagatatcc ttgatctgtg gatctaccac
  61 acacaaggct acttccctga ttagcagaac tacacaccag ggccaggggt cagatatcca
 121 ctgacctttg gatggtgcta caagctagta ccagttgagc cagataaggt agaagaggcc
 181 aataaaggag agaacaccag cttgttacac cctgtgagcc tgcatgggat ggatgacccg
 241 gagagagaag tgttagagtg gaggtttgac agccgcctag catttcatca cgtggcccga
 301 gagctgcatc cggagtactt caagaactgc tgatatcgag cttgctacaa gggactttcc
 361 gctggggact ttccagggag gcgtggcctg ggcgggactg gggagtggcg agccctcaga
 421 tcctgcatat aagcagctgc tttttgcctg tactgggtct ctctggttag accagatctg
 481 agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt aagcctcaat aaagcttgcc
 541 ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac tctggtaact agagatccct
 601 cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc gcccgaacag ggacttgaaa
 661 gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc ggcttgctga agcgcgcacg
 721 gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa ttttgactag cggaggctag
 781 aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg ggagaattag atcgcgatgg
 841 gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata aattaaaaca tatagtatgg
 901 gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc tgttagaaac atcagaaggc
 961 tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga caggatcaga agaacttaga
 1021 tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc aaaggataga gataaaagac
 1081 accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca aaagtaagac caccgcacag
 1141 caagcggccg ctgatcttca gacctggagg aggagatatg agggacaatt ggagaagtga
 1201 attatataaa tataaagtag taaaaattga accattagga gtagcaccca ccaaggcaaa
 1261 gagaagagtg gtgcagagag aaaaaagagc agtgggaata ggagctttgt tccttgggtt
 1321 cttgggagca gcaggaagca ctatgggcgc agcgtcaatg acgctgacgg tacaggccag
 1381 acaattattg tctggtatag tgcagcagca gaacaatttg ctgagggcta ttgaggcgca
 1441 acagcatctg ttgcaactca cagtctgggg catcaagcag ctccaggcaa gaatcctggc
 1501 tgtggaaaga tacctaaagg atcaacagct cctggggatt tggggttgct ctggaaaact
 1561 catttgcacc actgctgtgc cttggaatgc tagttggagt aataaatctc tggaacagat
 1621 ttggaatcac acgacctgga tggagtggga cagagaaatt aacaattaca caagcttaat
 1681 acactcctta attgaagaat cgcaaaacca gcaagaaaag aatgaacaag aattattgga
 1741 attagataaa tgggcaagtt tgtggaattg gtttaacata acaaattggc tgtggtatat
 1801 aaaattattc ataatgatag taggaggctt ggtaggttta agaatagttt ttgctgtact
 1861 ttctatagtg aatagagtta ggcagggata ttcaccatta tcgtttcaga cccacctccc
 1921 aaccccgagg ggacccgaca ggcccgaagg aatagaagaa gaaggtggag agagagacag
 1981 agacagatcc attcgattag tgaacggatc tcgacggtat cgcgatgtcg acgataagct
 2041 ttgcaaagat ggataaagtt ttaaacagag aggaatcttt gcagctaatg gaccttctag
 2101 gtcttgaaag gagtgggaat tggctccggt gcccgtcagt gggcagagcg cacatcgccc
 2161 acagtccccg agaagttggg gggaggggtc ggcaattgaa ccggtgccta gagaaggtgg
 2221 cgcggggtaa actgggaaag tgatgtcgtg tactggctcc gcctttttcc cgagggtggg
 2281 ggagaaccgt atataagtgc agtagtcgcc gtgaacgttc tttttcgcaa cgggtttgcc
 2341 gccagaacac aggtaagtgc cgtgtgtggt tcccgcgggc ctggcctctt tacgggttat
 2401 ggcccttgcg tgccttgaat tacttccact ggctgcagta cgtgattctt gatcccgagc
 2461 ttcgggttgg aagtgggtgg gagagttcga ggccttgcgc ttaaggagcc ccttcgcctc
 2521 gtgcttgagt tgaggcctgg cctgggcgct ggggccgccg cgtgcgaatc tggtggcacc
 2581 ttcgcgcctg tctcgctgct ttcgataagt ctctagccat ttaaaatttt tgatgacctg
 2641 ctgcgacgct ttttttctgg caagatagtc ttgtaaatgc gggccaagat ctgcacactg
 2701 gtatttcggt ttttggggcc gcgggcggcg acggggcccg tgcgtcccag cgcacatgtt
 2761 cggcgaggcg gggcctgcga gcgcggccac cgagaatcgg acgggggtag tctcaagctg
 2821 gccggcctgc tctggtgcct ggcctcgcgc cgccgtgtat cgccccgccc tgggcggcaa
 2881 ggctggcccg gtcggcacca gttgcgtgag cggaaagatg gccgcttccc ggccctgctg
 2941 cagggagctc aaaatggagg acgcggcgct cgggagagcg ggcgggtgag tcacccacac
 3001 aaaggaaaag ggcctttccg tcctcagccg tcgcttcatg tgactccacg gagtaccggg
 3061 cgccgtccag gcacctcgat tagttctcga gcttttggag tacgtcgtct ttaggttggg
 3121 gggaggggtt ttatgcgatg gagtttcccc acactgagtg ggtggagact gaagttaggc
 3181 cagcttggca cttgatgtaa ttctccttgg aatttgccct ttttgagttt ggatcttggt
 3241 tcattctcaa gcctcagaca gtggttcaaa gtttttttct tccatttcag gtgtcgtgag
 3301 gaatttcgac atttaaattt aattaatctc gacggtatcg gttaactttt aaaagaaaag
 3361 gggggattgg ggggtacagt gcaggggaaa gaatagtaga cataatagca acagacatac
 3421 aaactaaaga attacaaaaa caaattacaa aaattcaaaa ttttccgatc acgagactag
 3481 cctcgaggtt taaactacgg gatcttcgaa ggcctaagct tacgcgcgcg tcctagcgct
 3541 accggtcgcc accatggtga gcaagggcga ggagctgttc accggggtgg tgcccatcct
 3601 ggtcgagctg gacggcgacg taaacggcca caagttcagc gtgtccggcg agggcgaggg
 3661 cgatgccacc tacggcaagc tgaccctgaa gttcatctgc accaccggca agctgcccgt
 3721 gccctggccc accctcgtga ccaccctgac ctacggcgtg cagtgcttca gccgctaccc
 3781 cgaccacatg aagcagcacg acttcttcaa gtccgccatg cccgaaggct acgtccagga
 3841 gcgcaccatc ttcttcaagg acgacggcaa ctacaagacc cgcgccgagg tgaagttcga
 3901 gggcgacacc ctggtgaacc gcatcgagct gaagggcatc gacttcaagg aggacggcaa
 3961 catcctgggg cacaagctgg agtacaacta caacagccac aacgtctata tcatggccga
 4021 caagcagaag aacggcatca aggtgaactt caagatccgc cacaacatcg aggacggcag
 4081 cgtgcagctc gccgaccact accagcagaa cacccccatc ggcgacggcc ccgtgctgct
 4141 gcccgacaac cactacctga gcacccagtc cgccctgagc aaagacccca acgagaagcg
 4201 cgatcacatg gtcctgctgg agttcgtgac cgccgccggg atcactctcg gcatggacga
 4261 gctgtacaag tccggactca gatctcgata gctagtagct agctagctag tcgagctcaa
 4321 gcttcgggga ctagtcatat gataatcaac ctctggatta caaaatttgt gaaagattga
 4381 ctggtattct taactatgtt gctcctttta cgctatgtgg atacgctgct ttaatgcctt
 4441 tgtatcatgc tattgcttcc cgtatggctt tcattttctc ctccttgtat aaatcctggt
 4501 tgctgtctct ttatgaggag ttgtggcccg ttgtcaggca acgtggcgtg gtgtgcactg
 4561 tgtttgctga cgcaaccccc actggttggg gcattgccac cacctgtcag ctcctttccg
 4621 ggactttcgc tttccccctc cctattgcca cggcggaact catcgccgcc tgccttgccc
 4681 gctgctggac aggggctcgg ctgttgggca ctgacaattc cgtggtgttg tcggggaagc
 4741 tgacgtcctt tccatggctg ctcgcctgtg ttgccacctg gattctgcgc gggacgtcct
 4801 tctgctacgt cccttcggcc ctcaatccag cggaccttcc ttcccgcggc ctgctgccgg
 4861 ctctgcggcc tcttccgcgt cttcgccttc gccctcagac gagtcggatc tccctttggg
 4921 ccgcctcccc gcatcggtac gtatggccag gtacctttaa gaccaatgac ttacaaggca
 4981 gctgtagatc ttagccactt tttaaaagaa aaggggggac tggaagggct aattcactcc
 5041 caacgaagac aagatgggat caattcacca tgctagtgga tccccctcga gtttaccact
 5101 ccctatcagt gatagagaaa agtgaaagtc gagtttacca ctccctatca gtgatagaga
 5161 aaagtgaaag tcgagtttac cactccctat cagtgataga gaaaagtgaa agtcgagttt
 5221 accactccct atcagtgata gagaaaagtg aaagtcgagt ttaccactcc ctatcagtga
 5281 tagagaaaag tgaaagtcga gtttaccact ccctatcagt gatagagaaa agtgaaagtc
 5341 gagtttacca ctccctatca gtgatagaga aaagtgaaag tcggggctgc aggaattcga
 5401 acgctgacgt catcaacccg ctccaaggaa tcgcgggccc agtgtcacta ggcgggaaca
 5461 cccagcgcgc gtgcgccctg gcaggaagat ggctgtgagg gacaggggag tggcgccctg
 5521 caatatttgc atgtcgctat gtgttctggg aaatcaccat aaacgtgaaa tgtctttgga
 5581 tttgggaatc ttataagttc tgtatgagac cacagatctc caagcttatc gataccgtcg
 5641 catgggaata acttcgtata gcatacatta tacgaagtta tgctgctttt tgcttgtact
 5701 gggtctctct ggttagacca gatctgagcc tgggagctct ctggctaact agggaaccca
 5761 ctgcttaagc ctcaataaag cttgccttga gtgcttcaag tagtgtgtgc ccgtctgttg
 5821 tgtgactctg gtaactagag atccctcaga cccttttagt cagtgtggaa aatctctagc
 5881 agcatctaga attaattccg tgtattctat agtgtcacct aaatcgtatg tgtatgatac
 5941 ataaggttat gtattaattg tagccgcgtt ctaacgacaa tatgtacaag cctaattgtg
 6001 tagcatctgg cttactgaag cagaccctat catctctctc gtaaactgcc gtcagagtcg
 6061 gtttggttgg acgaaccttc tgagtttctg gtaacgccgt cccgcacccg gaaatggtca
 6121 gcgaaccaat cagcagggtc atcgctagcc agatcctcta cgccggacgc atcgtggccg
 6181 gcatcaccgg cgccacaggt gcggttgctg gcgcctatat cgccgacatc accgatgggg
 6241 aagatcgggc tcgccacttc gggctcatga gcgcttgttt cggcgtgggt atggtggcag
 6301 gccccgtggc cgggggactg ttgggcgcca tctccttgca tgcaccattc cttgcggcgg
 6361 cggtgctcaa cggcctcaac ctactactgg gctgcttcct aatgcaggag tcgcataagg
 6421 gagagcgtcg aatggtgcac tctcagtaca atctgctctg atgccgcata gttaagccag
 6481 ccccgacacc cgccaacacc cgctgacgcg ccctgacggg cttgtctgct cccggcatcc
 6541 gcttacagac aagctgtgac cgtctccggg agctgcatgt gtcagaggtt ttcaccgtca
 6601 tcaccgaaac gcgcgagacg aaagggcctc gtgatacgcc tatttttata ggttaatgtc
 6661 atgataataa tggtttctta gacgtcaggt ggcacttttc ggggaaatgt gcgcggaacc
 6721 cctatttgtt tatttttcta aatacattca aatatgtatc cgctcatgag acaataaccc
 6781 tgataaatgc ttcaataata ttgaaaaagg aagagtatga gtattcaaca tttccgtgtc
 6841 gcccttattc ccttttttgc ggcattttgc cttcctgttt ttgctcaccc agaaacgctg
 6901 gtgaaagtaa aagatgctga agatcagttg ggtgcacgag tgggttacat cgaactggat
 6961 ctcaacagcg gtaagatcct tgagagtttt cgccccgaag aacgttttcc aatgatgagc
 7021 acttttaaag ttctgctatg tggcgcggta ttatcccgta ttgacgccgg gcaagagcaa
 7081 ctcggtcgcc gcatacacta ttctcagaat gacttggttg agtactcacc agtcacagaa
 7141 aagcatctta cggatggcat gacagtaaga gaattatgca gtgctgccat aaccatgagt
 7201 gataacactg cggccaactt acttctgaca acgatcggag gaccgaagga gctaaccgct
 7261 tttttgcaca acatggggga tcatgtaact cgccttgatc gttgggaacc ggagctgaat
 7321 gaagccatac caaacgacga gcgtgacacc acgatgcctg tagcaatggc aacaacgttg
 7381 cgcaaactat taactggcga actacttact ctagcttccc ggcaacaatt aatagactgg
 7441 atggaggcgg ataaagttgc aggaccactt ctgcgctcgg cccttccggc tggctggttt
 7501 attgctgata aatctggagc cggtgagcgt gggtctcgcg gtatcattgc agcactgggg
 7561 ccagatggta agccctcccg tatcgtagtt atctacacga cggggagtca ggcaactatg
 7621 gatgaacgaa atagacagat cgctgagata ggtgcctcac tgattaagca ttggtaactg
 7681 tcagaccaag tttactcata tatactttag attgatttaa aacttcattt ttaatttaaa
 7741 aggatctagg tgaagatcct ttttgataat ctcatgacca aaatccctta acgtgagttt
 7801 tcgttccact gagcgtcaga ccccgtagaa aagatcaaag gatcttcttg agatcctttt
 7861 tttctgcgcg taatctgctg cttgcaaaca aaaaaaccac cgctaccagc ggtggtttgt
 7921 ttgccggatc aagagctacc aactcttttt ccgaaggtaa ctggcttcag cagagcgcag
 7981 ataccaaata ctgtccttct agtgtagccg tagttaggcc accacttcaa gaactctgta
 8041 gcaccgccta catacctcgc tctgctaatc ctgttaccag tggctgctgc cagtggcgat
 8101 aagtcgtgtc ttaccgggtt ggactcaaga cgatagttac cggataaggc gcagcggtcg
 8161 ggctgaacgg ggggttcgtg cacacagccc agcttggagc gaacgaccta caccgaactg
 8221 agatacctac agcgtgagca ttgagaaagc gccacgcttc ccgaagggag aaaggcggac
 8281 aggtatccgg taagcggcag ggtcggaaca ggagagcgca cgagggagct tccaggggga
 8341 aacgcctggt atctttatag tcctgtcggg tttcgccacc tctgacttga gcgtcgattt
 8401 ttgtgatgct cgtcaggggg gcggagccta tggaaaaacg ccagcaacgc ggccttttta
 8461 cggttcctgg ccttttgctg gccttttgct cacatgttct ttcctgcgtt atcccctgat
 8521 tctgtggata accgtattac cgcctttgag tgagctgata ccgctcgccg cagccgaacg
 8581 accgagcgca gcgagtcagt gagcgaggaa gcggaagagc gcccaatacg caaaccgcct
 8641 ctccccgcgc gttggccgat tcattaatgc agctgtggaa tgtgtgtcag ttagggtgtg
 8701 gaaagtcccc aggctcccca gcaggcagaa gtatgcaaag catgcatctc aattagtcag
 8761 caaccaggtg tggaaagtcc ccaggctccc cagcaggcag aagtatgcaa agcatgcatc
 8821 tcaattagtc agcaaccata gtcccgcccc taactccgcc catcccgccc ctaactccgc
 8881 ccagttccgc ccattctccg ccccatggct gactaatttt ttttatttat gcagaggccg
 8941 aggccgcctc ggcctctgag ctattccaga agtagtgagg aggctttttt ggaggcctag
 9001 gcttttgcaa aaagcttgga cacaagacag gcttgcgaga tatgtttgag aataccactt
 9061 tatcccgcgt cagggagagg cagtgcgtaa aaagacgcgg actcatgtga aatactggtt
 9121 tttagtgcgc cagatctcta taatctcgcg caacctattt tcccctcgaa cactttttaa
 9181 gccgtagata aacaggctgg gacacttcac atgagcgaaa aatacatcgt cacctgggac
 9241 atgttgcaga tccatgcacg taaactcgca agccgactga tgccttctga acaatggaaa
 9301 ggcattattg ccgtaagccg tggcggtctg taccgggtgc gttactggcg cgtgaactgg
 9361 gtattcgtca tgtcgatacc gtttgtattt ccagctacga tcacgacaac cagcgcgagc
 9421 ttaaagtgct gaaacgcgca gaaggcgatg gcgaaggctt catcgttatt gatgacctgg
 9481 tggataccgg tggtactgcg gttgcgattc gtgaaatgta tccaaaagcg cactttgtca
 9541 ccatcttcgc aaaaccggct ggtcgtccgc tggttgatga ctatgttgtt gatatcccgc
 9601 aagatacctg gattgaacag ccgtgggata tgggcgtcgt attcgtcccg ccaatctccg
 9661 gtcgctaatc ttttcaacgc ctggcactgc cgggcgttgt tctttttaac ttcaggcggg
 9721 ttacaatagt ttccagtaag tattctggag gctgcatcca tgacacaggc aaacctgagc
 9781 gaaaccctgt tcaaaccccg ctttaaacat cctgaaacct cgacgctagt ccgccgcttt
 9841 aatcacggcg cacaaccgcc tgtgcagtcg gcccttgatg gtaaaaccat ccctcactgg
 9901 tatcgcatga ttaaccgtct gatgtggatc tggcgcggca ttgacccacg cgaaatcctc
 9961 gacgtccagg cacgtattgt gatgagcgat gccgaacgta ccgacgatga tttatacgat
10021 acggtgattg gctaccgtgg cggcaactgg atttatgagt gggccccgga tctttgtgaa
10081 ggaaccttac ttctgtggtg tgacataatt ggacaaacta cctacagaga tttaaagctc
10141 taaggtaaat ataaaatttt taagtgtata atgtgttaaa ctactgattc taattgtttg
10201 tgtattttag attccaacct atggaactga tgaatgggag cagtggtgga atgcctttaa
10261 tgaggaaaac ctgttttgct cagaagaaat gccatctagt gatgatgagg ctactgctga
10321 ctctcaacat tctactcctc caaaaaagaa gagaaaggta gaagacccca aggactttcc
10381 ttcagaattg ctaagttttt tgagtcatgc tgtgtttagt aatagaactc ttgcttgctt
10441 tgctatttac accacaaagg aaaaagctgc actgctatac aagaaaatta tggaaaaata
10501 ttctgtaacc tttataagta ggcataacag ttataatcat aacatactgt tttttcttac
10561 tccacacagg catagagtgt ctgctattaa taactatgct caaaaattgt gtacctttag
10621 ctttttaatt tgtaaagggg ttaataagga atatttgatg tatagtgcct tgactagaga
10681 tcataatcag ccataccaca tttgtagagg ttttacttgc tttaaaaaac ctcccacacc
10741 tccccctgaa cctgaaacat aaaatgaatg caattgttgt tgttaacttg tttattgcag
10801 cttataatgg ttacaaataa agcaatagca tcacaaattt cacaaataaa gcattttttt
10861 cactgcattc tagttgtggt ttgtccaaac tcatcaatgt atcttatcat gtctggatca
10921 actggataac tcaagctaac caaaatcatc ccaaacttcc caccccatac cctattacca
10981 ctgccaatta cctagtggtt tcatttactc taaacctgtg attcctctga attattttca
11041 ttttaaagaa attgtatttg ttaaatatgt actacaaact tagtag
//

載體質粒圖譜pdf版和相關資料下載

載體應用舉例

分享到:

全部載體分類

相關載體

相關文章

相關問答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物風 版權所有 Powered by Biofeng
歡迎您的訪問和咨詢....
好运三走势图 有人从事过股票配资的工作吗 宁夏十一选五开奖号 天津快乐十分投注 今晚3d对应码 股票怎么跌涨 辽宁11选五走势图预测 口碑最好的股票配资平台 天津快乐十分钟技巧 炒股票 河南快3一定牛开奖 排五走势图最近100期 排3走势图带连线 中国福利彩票软件下载 深圳风采玩法 云南时时彩任选三玩法 配资网